Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach

Szkoła w Maszkach zaprasza wszystkie Dzieci oraz Maluchy, dla których stworzyliśmy punkt przedszkolny.

Jest dla nas ogromnym zaszczytem i sprawia nam radość fakt, iż odwiedzili Państwo naszą stronę. Dla każdego rodzica, przyszłość jego dziecka jest bardzo ważna, a zapisując swoją pociechę do naszej szkoły, zyskują Państwo gwarancję doskonałego rozwoju intelektualnego oraz wejścia w świat wymogów edukacyjnych.

W naszej szkole pracują nauczyciele, pedagodzy, dla których przekazywanie wiedzy jest pasją. Rozwój talentów, zainteresowań, które są niewątpliwe ważne i mają niebywały wpływ na przyszłe sukcesy dzieci, to dla nich najistotniejszy cel. Otwieramy dla Państwa dzieci okno na świat i dajemy im nieograniczone możliwości.

Szkoła, to nie tylko nauka. Szkoła, to miejsce, w którym dzieci spędzają sporą część swojego czasu w ciągu dnia, dlatego też tak ważne jest, aby dobrze się w niej czuły. W naszej szkole panuje miła i życzliwa atmosfera, dzieci dobrze się tutaj czują, realizując swoje marzenia i pasje na zajęciach pozalekcyjnych.

s4

Zajęcia pozalekcyjne w szkole w Maszkach

Szkoła zapewnia dzieciom zajęcia pozalekcyjne, które umożliwiają im realizowanie swoich marzeń i pasji. Są to:

  • zajęcia internetowe
  • zajęcia plastyczne i origami
  • zajęcia rytmiczno-wokalne
  • zajęcia ekologiczne
  • zajęcia teatralne

Warto nadmienić, że Szkoła bierze udział w programach unijnych, czego efektem są pozyskane środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz doposażenie bazy w pomoce edukacyjne.

Duma naszej szkoły

Jesteśmy niezmiernie dumni z drużyny zuchów i harcerzy, która działa przy Szkole. Raz w tygodniu odbywają się jej spotkania, na których poprzez zabawę i śpiew, dzieci zachęcane są do nabywania zasad i wartości, które przyświecają życiu każdego zucha i harcerza.

Ponadto, możemy się pochwalić:

  • doświadczoną i fachową kadrą pedagogiczną
  • dobrą bazą lokalową wyposażoną w pomoce dydaktyczne
  • kompleksem sportowo-rekreacyjnym, na który składa się: boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko tartanowe do koszykówki, siatkówki i tenisa, bieżnię, skocznię
  • placem zabaw
  • możliwościami lokalowymi do organizacji: szkoleń, konferencji i warsztatów

W szkole prowadzone są również zajęcia teatralne i plastyczne, które rozwijają wyobraźnię!